Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie dla firmy

Insur Invest Sp. z o.o. zajmuje się również obsługą ubezpieczeniową firm , instytucji oraz administracji publicznej. Ubezpieczenia firm, ze względu na większą ilość występujących ryzyk, zróżnicowanie branży oraz skali prowadzonej działalności, tym bardziej polega na profesjonalnym doradztwie. Nie ważne czy prowadzisz małą działalność, czy duże przedsiębiorstwo, przygotujemy ofertę dopasowaną pod względem rodzaju, formy oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Doradzamy w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka, zaproponujemy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz pomożemy w likwidacji ewentualnej szkody. Dla dużych partnerach oferujemy pomoc, przy tzw. risk menagement. Zależnie od potrzeb firm oferujemy m.in :

Ubezpieczenie majątku firmy od pożaru, kradzieży czy zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn, urządzeń, mienia ruchomego czy środków obrotowych od kradzieży i zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia firmy od utraty zysku (business interruption)
 • Ubezpieczenie Twojej firmy od utraty zysku na skutek poważnej szkody majątkowej. Uszkodzenie maszyn/urządeń, od których zależy działalność wytwórza firmy, zniszczenie budynków, straty wynikające z niezrealizowanych kontraktów często mogą prowadzić do bankructwa nawet przedsiębiorstwa o silnej pozycji ekonomicznej.

Ubezpieczenia specjalne
 • ryzyka budowlane
 • ryzyka montażowe
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • OC dla podmiotów gospodarczych
 • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
 • OC za produkt i należyte wykonanie usług
 • OC członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych ( D.O. )

Ubezpieczenia transportowe
 • ubezpieczenia CARGO mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego
 • ubezpieczenie OC spedytora
 • ubezpieczenia kabotażowe

Gwarancje ubezpieczeniowe
 • gwarancja przetargowe
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • gwarancja celna

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych (od 5 pojazdów)


Ubezpieczenia grupowe pracowników
 • pakiety zawierające ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne

Sprawdź również:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla
każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

To produkty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku.
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

W przypadku ubezpieczeń na życie, ubezpieczane jest życie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie zabezpieczające uprawy rolne
i zwierzęta gospodarcze.
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zawierane jest
z reguły przed podróżą zagraniczną