Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe – to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.

Rodzajów ubezpieczeń majątkowych jest wiele, ale wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje:

  1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie to działa w przypadku, gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.
  2. Ubezpieczenia mienia Ten rodzaj ubezpieczeń chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku – pożaru mieszkania, kradzieży pojazdu itp. Tego rodzaju produkty mogą zabezpieczać mienie na wypadek szkód spowodowanych żywiołami lub wypadków. W ten sposób można ubezpieczyć budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody czy sprzęt elektroniczny.

Sprawdź również:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla
każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

W przypadku ubezpieczeń na życie, ubezpieczane jest życie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zawierane jest
z reguły przed podróżą zagraniczną
Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie zabezpieczające uprawy rolne
i zwierzęta gospodarcze.
Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie dla firmy

Chroń swoją firmę w przypadku nieprzewidzianej szkody.