Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie kosztów leczenia: łatwy dostęp do opieki zdrowotnej świadczonej w nowoczesnych placówkach medycznych przez najwyższej klasy lekarzy specjalistów i doświadczony personel medyczny świadczenia medyczne, w ramach ubezpieczenia są wykonywane bezgotówkowo

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku utraty pracy

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku zachorowania kredytobiorcy

Sprawdź również:

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla
każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

To produkty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku.
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne zawierane jest
z reguły przed podróżą zagraniczną
Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie zabezpieczające uprawy rolne
i zwierzęta gospodarcze.
Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie dla firmy

Chroń swoją firmę w przypadku nieprzewidzianej szkody.